தெய்வீக பாடல்கள்

ஓகஸ்ட் 14, 2010

நினைவு தெரிந்த நாட்கள் முதல் இன்று வரை கீழ் கண்ட பாடல்களை கேட்டு உள்ளம் நெகிழ்த்து இருக்கிறேன். சில சமயம் மனது அமைதின்மையை உணர்ந்த பொழுது எல்லாம் இந்த பாடல்கள் எனக்கு நிறைவையும் அமைதியையும் தந்து இருக்கின்றன நீங்களும் பாடி மகிழுங்களேன்

             
ஆயர்பாடி மாளிகையில்      
தாய் மடியில் கன்றினைப்போல்    
மாயக்கண்ணன் தூங்குகிறான் தாலேலோ  
             
ஆயர்பாடி மாளிகையில்      
தாய் மடியில் கன்றினைப்போல்    
மாயக்கண்ணன் தூங்குகிறான் தாலேலோ  
             
அவன் வாய் நிறைய மண்ணை உண்டு  
மண்டலத்தை காட்டிய பின்      
ஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றான் ஆராரோஓஒ  
ஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றான் ஆராரோஓஒ  
             
ஆயர்பாடி மாளிகையில்      
தாய் மடியில் கன்றினைப்போல்    
மாயக்கண்ணன் தூங்குகிறான் தாலேலோ  
             
பின்னலிட்ட கோபியரும்      
கண்ணத்திலே கண்ணமிட்டு      
மன்னவன் போல் லீலை செய்தான் தாலேலோ
             
பின்னலிட்ட கோபியரும்      
கண்ணத்திலே கண்ணமிட்டு      
மன்னவன் போல் லீலை செய்தான் தாலேலோ
             
அந்த மந்திரத்தில் அவர் உறங்க    
மயக்கத்திலே இவர் உறங்க      
மண்டலமே உறங்குதம்மா ஆராரோ    
மண்டலமே உறங்குதம்மா ஆராரோ    
             
ஆயர்பாடி மாளிகையில்      
தாய் மடியில் கன்றினைப்போல்    
மாயக்கண்ணன் தூங்குகிறான் தாலேலோ  
             
நாதஸ்வரம் மீதில் அவன்      
நர்த்தனங்கள் ஆடியதில்      
தாகமெல்லாம் தீர்த்துக்கொண்டான் தாலேலோ
நாதஸ்வரம் மீதில் அவன்      
நர்த்தனங்கள் ஆடியதில்      
தாகமெல்லாம் தீர்த்துக்கொண்டான் தாலேலோ
             
அவன் மோக நிலை கூட      
ஒரு யோக நிலை போலிருக்கும்    
யாரவனை தூங்கவிட்டார் ஆராரோ    
யாரவனை தூங்கவிட்டார் ஆராரோ    
             
ஆயர்பாடி மாளிகையில்      
தாய் மடியில் கன்றினைப்போல்    
மாயக்கண்ணன் தூங்குகிறான் தாலேலோ  
             
கண்ணன் அவன் தூங்கிவிட்டால்    
காட்டினிலே தூங்கிவிடும்      
அன்னையரே துயில் எழுப்ப வாரீரோ    
             
கண்ணன் அவன் தூங்கிவிட்டால்    
காட்டினிலே தூங்கிவிடும்      
அன்னையரே துயில் எழுப்ப வாரீரோ    
             
அவன் பொன்னழகைப் பார்ப்பதற்கும்    
போதை முத்தம் பெறுவதற்கும்    
கன்னியரே கோபியரே வாரீரோ    
கன்னியரே கோபியரே வாரீரோ    
             
ஆயர்பாடி மாளிகையில்      
தாய் மடியில் கன்றினைப்போல்    
மாயக்கண்ணன் தூங்குகிறான் தாலேலோ  
மாயக்கண்ணன் தூங்குகிறான் தாலேலோ

  

 பாடல் இரண்டு
கோதையின் திருப்பாவை வாசகன் எம்பாவை
கூப்பிடும் குரல்கேட்டு கண்ணன் வந்தான்
மாதவர் பெரியாழ்வார் மன்னவர் குலத்தாழ்வார்
ஒதியமொழி கேட்டு கண்ணன் வந்தான் 
(கோதையின் திருப்பாவை)    
         
வாரணம் அணியாக வலம்வரும் மணநாளில்
மாதவன் வடிவாகக் கண்ணன் வந்தான்
மார்கழிப் பனிநாளில் மங்கையர் இளம்தோளில்
கார்குழல் வடிவாகக் கண்ணன் வந்தான்
         
ஆவணிப் பொன்னாளில் ரோகிணி நன்னாளில்
அஷ்டமிதிதி பார்த்துக் கண்ணன் வந்தான்
அந்தியில் இடம்மாறி சந்தியில் முகம்மாறி
சிந்தையில் சிலையாகக் கண்ணன் வந்தான்
         
பொன்மகள் பாஞ்சாலி பூந்துகில் தனைகாக்க
தென்றலின் வடிவாகக் கண்ணன் வந்தான்
போர்முகம் பார்த்தனின் புயங்களைக் காத்திட
கீதையின் வடிவாகக் கண்ணன் வந்தான்
         
ஏழைக் குசேலனுக்கு்த் தோழமை தாள்தந்து
வாழவைப்பேன் என்று கண்ணன் வந்தான்
வாழிய பாடுங்கள் வலம்வந்து தேடுங்கள்
வந்துநிற்பான் அந்தக் கண்ணன் என்பான்!
(கோதையின் திருப்பாவை)    
         

 பாடல் மூன்று

புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே – எங்கள்
புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே    
வண்டாடும் கங்கை மலர்த் தோட்டங்களே  
எங்கள் மதுசூதனன் புகழ் பாடுங்களே  
(புல்லாங்குழல்)        
             
பன்னீர் மலர் சொரியும் மேகங்களே – எங்கள்
பரந்தாமன் மெய்யழகைப் பாடுங்களே  
தென்கோடி தென்றல் தரும் ராகங்களே – எங்கள்
ஸ்ரீகிருஷ்ண மூர்த்தி புகழ் பாடுங்களே – எங்கள்
ஸ்ரீகிருஷ்ண மூர்த்தி புகழ் பாடுங்களே  
(புல்லாங்குழல்)        
             
குருவாயூர் தன்னில் அவன் தவழ்கின்றவன் – ஒரு
கொடியோடு மதுராவை ஆள்கின்றவன்  
திருவேங்கடத்தில் அவன் அருள்கின்றவன் – அந்த
ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொள்கின்றவன் – அந்த
ஸ்ரீரங்கத்தில் பள்ளி கொள்கின்றவன்  
(புல்லாங்குழல்)        
             
பாஞ்சாலி புகழ் காக்கத் தன் கை கொடுத்தான் – அந்த
பாரதப் போர் முடிக்க சங்கை எடுத்தான்  
பாண்டவர்க்கு உரிமையுள்ள பங்கைக் கொடுத்தான் – நாம்
படிப்பதற்கு கீதையென்னும் பாடம் கொடுத்தான் – நாம்
படிப்பதற்கு கீதையென்னும் பாடம் கொடுத்தான்
(புல்லாங்குழல்)        

 

 

 
             

       பாடல் நான்கு

காற்றினிலே… வரும் கீதம் காற்றினிலே    
காற்றினிலே வரும் கீதம் காற்றினிலே வரும் கீதம்  
கண்கள் பனித்திடப் பொங்கும் கீதம்      
கல்லும் கனியும் கீதம் காற்றினிலே வரும் கீதம்  
               
பட்ட மரங்கள் தளிர்க்கும் கீதம் பண்ணொளி பொங்கும் கீதம்
காட்டு விலங்கும் கேட்டே மயங்கும் மதுர மோகன கீதம்
நெஞ்சினிலே நெஞ்சினில் இன்பக் கனலை எழுப்பி  
நினைவழிக்கும் கீதம் காற்றினிலே வரும் கீதம்  
               
சுனை வண்டுடன் சோலைக் குயிலும் மனம் குவிந்திடவும்
வானவெளிதனில் தாரா கணங்கள் தயங்கி நின்றிடவும்
ஆ என் சொல்வேன் மாயப்பிள்ளை வேய்ங்குழல் பொழி கீதம்
காற்றினிலே வரும் கீதம்        
               
காற்றினிலே வரும் கீதம் காற்றினிலே வரும் கீதம்  
               
நிலா மலர்ந்த இரவினில் தென்றல் உலாவிடும் நதியில்
நீல நிறத்து பாலகன் ஒருவன் குழல் ஊதி நின்றான்  
காலமெல்லாம் காலமெல்லாம் அவன் காதலை எண்ணி
உருகுமோ என் உள்ளம் காற்றினிலே வரும் கீதம்  
               
காற்றினிலே வரும் கீதம் காற்றினிலே

பாடல் ஐந்து

ஓம் ஓம் ஓம் ஓம்      
         
அமரஜீவிதம் சுவாமி அமுதவாசகம்  
பதிதபாவனம் சுவாமி பக்தசாதகம்  
(அமரஜீவிதம்)      
         
முரளிமோஹனம் சுவாமி அசுரமர்த்தனம்
கீதபோதகம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமந்திரம்  
(அமரஜீவிதம்)      
         
நளினதைவதம் சுவாமி மதனரூபகம்  
நாகநர்த்தனம் சுவாமி மானவஸ்திரம்  
பஞ்சசேவகம் சுவாமி பாஞ்சசன்னியம்
கீதபோதகம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமந்திரம்  
(அமரஜீவிதம்)      
         
சந்த்யபங்கஜம் சுவாமி அம்யபுஷ்பகம்  
ஸர்வரக்ஷகம் சுவாமி தர்மதத்துவம்  
ராகபந்தகம் சுவாமி ராசலீலகம்  
கீதபோதகம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமந்திரம்  
(அமரஜீவிதம்)      
         
   
Advertisements

கிருஷ்ண மந்திரம்

ஓகஸ்ட் 7, 2010

இன்று வழக்கத்தை விட சற்று அதிகமாகவே இறைவரை பற்றியும் இறைவரை பற்றிய பக்தி பாடல்களை பற்றியும் நினைவுகள் மனதில் சுழன்று கொண்டு இருந்தது .காரணம்  வலை தோழி புவனா அவர்களையும்  ,ஜானு அவர்களையும் தான் சொல்ல வேண்டும்;

புவனா தனது “அப்பாவி தங்கமணி” ப்லோக்ளில்  ‘நானும் கடவுளும்’ என்ற தலைப்பில் சுவையாக எழுதி இருக்கிறார் ;படிக்கும் போது நிறைவாக இருந்தது ;இது போல ஆன்மிகம் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகளையும் ,கட்டுரைகளையும் நிறைய எழுதவேண்டும் என்று புவனாவை நட்புடன் கேட்டு கொள்கிறேன் . 
ஜானு குறை ஒன்று இல்லை என்ற ஆன்மீக தொடர் தனது “ஜானுவின் திரைகடல்” என்ற ப்ளாக் லில் மிகவும் சிறப்பாக எழுதி கொண்டு இருக்கிறார் .அதில்
 ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா ராம ராம ஹரே ஹரே
ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே
என்ற மந்திரத்தையும் அதை முறையாக சொல்வதன் மூலம் வாழ்க்கை யில் நடைபெறும் அதி அற்புத மாற்றங்களையும் பட்டியல்  இட்டு  
நல்வாழ்க்கைக்கு  நம்மை இட்டு செல்கிறார்.வாரம் ஒரு தொடராவது வெளியிட வேண்டும் என்று  ஜானுவை உரிமையுடனும் நட்புடனும் கேட்டு கொள்கிறேன் .
இவர்கள் இருவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் !
 
தற்பொழுது அதிகமாக மனதில் வலம் வந்து கொண்டு இருக்கும்
 எனக்கு பிடித்த பாடல்.,
             
Song in Tamil          
             
குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
குறையொன்றும் இல்லை கண்ணா    
குறையொன்றும் இல்லை கோவிந்தா    
கண்ணுக்குத் தெரியாமல் நிற்கின்றாய் கண்ணா
கண்ணுக்குத் தெரியாமல் நின்றாலும் எனக்கு  
குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
வேண்டியதைத் தந்திட வேங்கடேசன் என்றிருக்க
வேண்டியது வேறில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா
             
திரையின்பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா – உன்னை
மறையோதும் ஞானியர் மட்டுமே காண்பார்  
என்றாலும் எனக்கொன்றும் குறையில்லை கண்ணா
குன்றின்மேல் கல்லாகி நிற்கின்ற வரதா  
குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா
             
கலினாளுக்கிறங்கி கல்லிலே இறங்கி    
நிலையாகக் கோவிலில் நிற்கின்றாய் கேசவா  
குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா
யாதும் மறுக்காத மலையப்பா உன் மார்பில்  
ஏதும் தர நிற்கும் கருணைக் கடல் அன்னை  
என்றும் இருந்திட ஏது குறை எனக்கு    
ஒன்றும் குறையில்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா
மணிவண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா கோவிந்தா
             
             
Song in English          
             
Kurai onrum illai, Maraimurthi kanna!      
kurai onrum illai, Kanna!        
kurai onrum illai, Govinda!        
Kannukku theriyamal nirkinray kanna;      
kannukku theriyamal ninralum enakku      
kurai onrum illai maraimurttik kanna.      
Vendiyadhai thandhida Venkatesan enrirukka,    
Vendiyadhu ver illai maraimurthi kannaa      
Manivanna! Malaiyappa! Govinda! Govinda!    
             
Tiraiyinpin nirkinray kanna – unnai      
marai odum gnaniyar mattume kanpar,      
enralum kurai onrum enakku illai kanna.      
Kunrin mel kallakki nirkinra varada      
kurai onrum illai, Maraimurthi kanna!      
Manivanna! Malaiyappa! Govinda! Govinda!    
             
Kalinalukkirangi, kallile irangi,        
nilaiyaka kovilil nirkinray kesava      
Yadum marukkada malaiyappa – un marbil    
Edum tara nirkum karunai kadal annai      
enrum irundhida eadhu kurai enakku      
onrum kurai illai maraimurthi kanna      
Manivanna! Malaiyappa! Govinda! Govinda!    
             
English translation        
             
No regrets have I          
My lord,            
None.            
Lord of the Written Word,        
My light, my sight,          
My very eyes          
No regrets,          
None.            
Though you stand          
Where I behold you not        
My light, my very eyes,        
Protector of all earthlings        
I know you sustain me        
Lord of the Venkata Hill so pure      
You meet my hunger, my thirst      
My hope, my prayer          
You keep me from harm,        
Lord of the Sparkling Gems,        
I need naught else          
Father of the Seven Hills,        
Naught else.          
             
You stand — do you not? —        
Veiled by a screen          
Only the learned can part        
For they are the learned        
Which I am not          
But no, no regrets have I.        
Crowning this hill          
You stand as rock          
Giver of Boons          
Immutable God          
Father to these hills          
No regrets have I          
Govinda !            

எழுதியவருக்கும் ,இசை அமைத்தவருக்கும்,பாடியவருக்கும் ,வெளியிட்டவருக்கும் எனது வணக்கங்கள்.